Großbildschirme

Unterstützen Produktionsabläufe durch Anzeigen von Meldungen

Vorteile

  • • Die Konstruktion ermöglicht einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Teilen und dadurch erleichtert die Wartung
  • • Das Gerät eignet sich zur laufenden Arbeit (24h/7) in schweren, industriellen Bedingungen – unabhängig von der Verstaubung, Feuchtigkeit, oder elektromagnetischen Störungen
  • • Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt über das Computernetzwerk (Ethernet) unter Verwendung der Standardprotkolle (HTTP, FTP, SNTP, ICMP, usw.); die Kommunikation kann alternativ im Profinet-Standard erfolgen (individuelle Variante, separate Kostenschäzung)
  • • Mögliche Ausführung in doppelseitiger Version

Pozostałe produkty Industry

Automatyka przemysłowa

Budowa, rozwój oraz modernizacja linii produkcyjnych a także samodzielnych urządzeń automatyki przemysłowej.

Więcej

Elektryka

Projektowanie, budowa i modyfikacja układów elektrycznych oraz instalacji niskiego napięcia do 1kV.

Więcej

Mechanika

Modelowanie bryłowe, hybrydowe, elementów metalowych, tworzenie złożeń oraz dokumentacji 2D i 3D.

Więcej

Robotyka

Uruchomienie, modernizacja, optymalizacja i rozwój zautomatyzowanych linii produkcyjnych oraz robotów.

Więcej

Elektronika

Elektronika usprawniająca procesy przemysłowe oraz do wyświetlania komunikatów i alarmów.

Więcej

IT / Scada

Zbieranie danych o sterowanym procesie i gromadzenie ich w centralnej bazie danych.

Więcej

Inteligentny Głośnik

Unikalny na rynku przemysłowy odtwarzacz audio.

Więcej