Smart Loudspeaker

A portable audio player, unique on the market

Advantages

  • A unique, industrial audio player (MP3) with an integrated 2x20W power amplifier and control over computer network (TCP/IP/Ethernet).
  • Compact housing adapted to installation on a TH35 rail.
  • Very easy integration with an automation system based on Siemens controllers, thanks to the available, tested programming library for the STEP 7 environment, enabling instant communication of the PLC controller with the device.
  • In addition to the MP3 player function, the user receives 8 binary inputs (with optoinsulation) and 4 transducer outputs (semiconductors) which may be used freely, e.g. To connect control buttons and/or additional optical-acousting signalling devices.

We recommend tube NR-33KS loudspeakers for use with the signalling device, available with the manufacturer – Monacor.

Other Industry products

Automatyka przemysłowa

Budowa, rozwój oraz modernizacja linii produkcyjnych a także samodzielnych urządzeń automatyki przemysłowej.

Więcej

Elektryka

Projektowanie, budowa i modyfikacja układów elektrycznych oraz instalacji niskiego napięcia do 1kV.

Więcej

Mechanika

Modelowanie bryłowe, hybrydowe, elementów metalowych, tworzenie złożeń oraz dokumentacji 2D i 3D.

Więcej

Robotyka

Uruchomienie, modernizacja, optymalizacja i rozwój zautomatyzowanych linii produkcyjnych oraz robotów.

Więcej

Elektronika

Elektronika usprawniająca procesy przemysłowe oraz do wyświetlania komunikatów i alarmów.

Więcej

IT / Scada

Zbieranie danych o sterowanym procesie i gromadzenie ich w centralnej bazie danych.

Więcej

Wyświetlacze przemysłowe

Usprawniają procesy przemysłowe wyświetlając komunikaty i alarmy.

Więcej