System Data Matrix

Metryka

Kontrahent: VW Poznań
Typ projektu: Mechanika
Lokalizacja: Polska

Opis Projektu

Projekt podzielony na pięć etapów. Obejmuje dostarczenie jednego stanowiska ręcznego i pięciu stacji automatycznego znakowania odlewu aluminiowego obudowy kolumny kierowniczej MQB za pomocą kodu Data Matrix.
Oznakowanie poszczególnych detali unikalnym kodem pozwala na kontrole parametrów każdego z etapów procesu produkcyjnego a także ułatwia weryfikację i szybką reakcję w czasie zgłoszeń reklamacyjnych przez Klientów końcowych.

Etap I

Celem tego etapu było zaprojektowanie i wykonanie ręcznego, mobilnego urządzenia do nabijania oraz weryfikacji kodu Data Matrix na odlewie aluminiowym obudowie kolumny kierowniczej MQB. Przeznaczenie to zachowanie ciągłości procesu produkcyjnego w czasie awarii jednej ze stacji automatycznego znakowania.

Etap II, II, IV, V

Celem tych etapów było zaprojektowanie, wykonanie urządzeń do w pełni zautomatyzowanego znakowania aluminiowego odlewu obudowy kolumny kierowniczej MQB oraz zintegrowanie ich z istniejącymi zrobotyzowanymi stacjami odlewania ciśnieniowego. W skład urządzenia znakującego wchodzą dwie znakowarki igłowe dwa skanery kodów Data Matrix oraz osprzęt zapewniający unieruchomienie detalu w czasie znakowania.

Komponenty projektu:

  • Grawerki do metalu TECHNIFOR
  • Skanery DataMATRIX WENGLOR
  • Skaner ręczny DataMatric WENGLOR

Kontakt

APA Sp. z o.o
ul. Tarnogórska 251
44-105 Gliwice, Poland
t: +48 32 231 64 43
f: +48 32 231 64 43

Copyright APA Sp. z o.o. 2016

X