Galeria Handlowa w Toruniu

Metryka

System: Nazca
Kontrahent: Plaza Centers
Typ projektu: Biznesowy

Problem inwestora

Jak zmniejszyć gigantyczne pobory energii oraz ułatwić rozliczanie z ponad setką najemców w jednym z największych centrów handlowych w województwie kujawsko-pomorskim?

Rozwiązanie APA

System Vision BMS pozwala zebrać informacje z różnych miejsc centrum handlowego, usystematyzować posiadaną wiedzę, znaleźć luki w systemie zarządzania, naprawić błędy i wprowadzić oszczędności rzędu 280 tys. złotych na przestrzeni trzech lat.

O Projekcie

Setki kupujących każdego dnia, 130 najemców, dziesiątki korytarzy i pomieszczeń, ogromne pobory energii i 40.000 m² powierzchni oświetlenia. Toruń Plaza to jedno z największych centrów handlowych w województwie kujawsko-pomorskim, każdego dnia robią tu zakupy i spędzają czas wolny setki klientów. Obiekt, w którym znajdują się nie tylko sklepy i butiki, ale również restauracje, plac zabaw, sieciowe kino, siłownia, tor do gokartów i parking na 1130 samochodów, nie należy do prostych w zarządzaniu. Gigantyczne pobory energii, konieczność oświetlenia olbrzymich przestrzeni i czuwanie nad bezpieczeństwem najemców oraz kupujących sprawiają, że właściciel obiektu zmuszony został do szukania rozwiązań, które mogłyby zmniejszyć koszty, oszczędzić czas i ułatwić rozliczenia z poszczególnymi podmiotami.
Takim rozwiązaniem okazał się system Vision BMS, z którym zostały zintegrowane dwa newralgiczne dla inwestora czynniki: monitoring zużycia energii oraz sterowanie oświetleniem w całym kompleksie. Plusy z wprowadzenia systemu? Zamiast je wyliczać posłużmy się liczbami.
W 2011 roku, gdy otwarto centrum handlowe Toruń Plaza, kompleks zużył ok. 125 tys. kwH. W momencie wprowadzenia systemu zużycie energii spadło do 110 tys. kwH, by w latach 2013 i 2014 utrzymać się na poziomie ok. 90 tys. kwH. Przy 15% wzroście cen energii elektrycznej na przestrzeni tych lat, dało to oszczędności rzędu 280 tys. złotych!
Wprowadzenie systemu diametralnie obniżyło też czas potrzebny na dokonanie pomiarów poboru energii i zarządzanie oświetleniem. Odczyt liczników (przy 130 najemcach znajdujących się w kompleksie) zajmował wcześniej około 16 godzin pracy technika, w momencie kiedy wszystkie liczniki zostały podłączone do centralnego systemu, potrzebny czas skrócił się do… 1 minuty! Generowanie kompleksowych raportów energii nie zajmowało już dyrekcji 12 godzin, lecz dwie. Zarządzanie oświetleniem w przypadku pracy techników skróciło się z 3 godzin do 20 minut. Czas, który do tej pory musiał być więc poświęcony na żmudne i kompleksowe gromadzenie danych został skrócony do minimum.
Dodatkowo inwestor zyskał wgląd w zużycie energii w rozbiciu na poszczególne dni i godziny, co umożliwiło mu monitorowanie zachowań nieekonomicznych i porównanie zużycia energii z miesiąca na miesiąc. Informacje dostępne praktycznie w przeciągu minuty pozwoliły na usprawnienie komunikacji z najemcami i dostarczanie im raportów w postaci e-maili, zaraz po wygenerowaniu przez system zestawień.
Całkowicie zmienił się również sposób zarządzania oświetleniem. Wcześniejszy, nieekonomiczny i czasochłonny system zastąpiły intuicyjne i proste rozwiązania, które pozwoliły na sterowanie oświetleniem z jednego miejsca i jego monitorowanie w poszczególnych sekcjach kompleksu, a także ich włączanie i wyłączanie bez potrzeby wysyłanie w dane miejsce techników. Usprawniło to szczególnie prace remontowo-porządkowe, które ze względu na długie godziny otwarcia centrum odbywają się zwykle w godzinach nocnych generując spore zużycie energii. Wzrosło również bezpieczeństwo użytkowników, a czynnik ludzkiego błędu – zostawienie zapalonego oświetlenia w danej sekcji – został praktycznie wyeliminowany.

Wdrożenie systemu Vision nie tylko ułatwia pracę obsłudze technicznej (czas pomiarów zużycia energii zmniejszył się z 16h do 1 minuty), ale także pozwala na oszczędności rzędu kilkuset tysięcy na przestrzeni 3 lat!

Zastosowane Technologie

  1. Monitoring zużycia energii
  2. Sterowanie oświetleniem w całym kompleksie.

Kontakt

APA Sp. z o.o
ul. Tarnogórska 251
44-105 Gliwice, Poland
t: +48 32 231 64 43
f: +48 32 231 64 43

Copyright APA Sp. z o.o. 2016

X