Fabryka Woodward

Metryka

System: Vision BMS
Kontrahent: Woodward Poland Sp. z o.o
Typ projektu: Biznesowy

Jak poprawić efektywność energetyczną i komfort pracy w halach produkcyjnych oraz biurach firmy produkującej skomplikowane systemy sterowania dla przemysłu?

Kontrola zużycia energii elektrycznej oraz systemu sterowania centralami wentylacyjnymi poprzez system Vision BMS.

O Projekcie

Firma Woodward specjalizuje się w projektowaniu i produkcji systemów sterowania dla przemysłu lotniczego, transportowego oraz energetycznego. Specyficzny charakter działalności firmy wymaga komfortowych warunków pracy i ciągłego monitorowania kosztów produkcji. Dlatego Woodward zdecydował się na wdrożenie systemu zarządzania budynkiem Vision BMS. System objął kontrolą takie obszary jak: system wentylacji i klimatyzacji, zużycie energii elektrycznej oraz monitoring środowiska serwerowni wraz z modułem informującym zdalnie o ewentualnych alarmach. Dzięki modułowej budowie oraz możliwości skalowania, system dał podstawę do kolejnych unowocześnień w przyszłości i wpłynął na następujące czynniki:

Poprawa komfortu pracy – Wdrożony system kontroli wentylacji pozwolił na odczyty temperatur, monitoring statusu pracy zaworów, stanu filtrów oraz wysterowania odzysku ciepła. Dzięki swojej wielofunkcyjności dało to gwarancję maksymalnego bezpieczeństwa i komfort użytkowania. Monitoring środowiska pracy serwerowni głównej zapewnił natomiast kontrolę temperatury i wilgotności. Jeżeli wartości przekroczą ustalony próg, informatycy otrzymają automatyczną informację w formie wiadomości tekstowej, wysłanej na telefon komórkowy.

Zwiększenie efektywności energetycznej – Budynki firmy zostały wyposażone w podliczniki energii elektrycznej. Dzięki uzyskanym za ich pomocą pomiarom, system pokazuje szczegółową listę wszystkich parametrów zużycia energii elektrycznej przez poszczególne części Zakładu. W konsekwencji umożliwia to szukanie potencjalnych oszczędności i miejsc, które generują największe straty energii. Na podstawie wykresów użytkownik systemu może na przykład dowiedzieć się ile dany obwód zużywa energii lub kiedy i jak długo go używano.

Możliwość rozbudowy systemu – Dzięki elastyczności systemu Vision BMS Woodward zyskał możliwość rozbudowy lub modyfikacji systemu w zależności od zmieniających się w czasie wymagań i potrzeb. Modułowa budowa Vision BMS umożliwia rozbudowę zarówno jednostki centralnej, jak i pozostałych elementów całego układu.

Powierzchnia zakładu kontrolowanego przez Vision BMS ma aż 6,5 tys. m2.

Zastosowane Technologie

Na potrzeby projektu podłączono system Vision BMS odpowiadający za:

  1. sterowanie systemem wentylacji na hali i w trzech częściach biurowych
  2. monitoring zużycia energii elektrycznej w zakładzie
  3. monitoring środowiska pracy serwerowni głównej: temperatura i wilgotność
  4. sterowanie oświetleniem hal produkcyjnych;

Do sterowania zakładem użyto 1000 reguł.

Kontakt

APA Sp. z o.o
ul. Tarnogórska 251
44-105 Gliwice, Poland
t: +48 32 231 64 43
f: +48 32 231 64 43

Copyright APA Sp. z o.o. 2016

X