Apapedia

Wyjaśniamy skomplikowane terminy, prostujemy zagmatwane hasła. Tworzymy bazę wiedzy o inteligentnym budownictwie, smart city i technologiach przemysłowych, które odmieniają nasze codzienne życie, pracę i naukę. Zajrzyj do APApedii, gdy chcesz zrozumieć nowoczesną technologię!

Big Data

Termin odnoszący się do dużych i zmiennych zbiorów danych, które są trudne lub wręcz niemożliwe do przetworzenia bez posiadania odpowiednich narzędzi i systemów – np. monitoringu online lub za pomocą systemów do zarządzania i optymalizacji procesów automatyki budynkowej. Przetworzenie informacji pozwala na wyciągnięcie wartościowych z punktu widzenia podmiotu informacji o całościowym charakterze i przebiegu procesów – np. o zużyciu energii, wody czy przepływie informacji online. BigData ma zastosowanie w każdej dziedzinie, gdzie zdobycie nowych informacji cyfrowych wpływa na usprawnienie procesów, znalezienie dodatkowych oszczędności lub zwiększenie bezpieczeństwa.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj:

Leonardo Lab – laboratorium nastawione na innowacje

IoT

Internet rzeczy lub przedmiotów (ang.Internet of things) to termin odnoszący się do sieci jednoznacznie identyfikowalnych przedmiotów, które za pomocą sieci komputerowej mogą się wzajemnie komunikować, gromadzić informacje, przetwarzać je i łączyć w szersze systemy. Termin ten można stosować m.in. do przedmiotów gospodarstwa domowego, artykułów oświetleniowych ale również do inteligentnych domów, sieci zdrowia, przemysłu czy nawet całych miast. Podstawą sprawnego działania i rozwoju tego typu sieci jest dostarczenie odpowiednich technologii i systemów, które zarządzają taką siecią i pozwalają sterować nią użytkownikom również za pomocą urządzeń mobilnych.

BREEAM

System BREEAM to jeden ze standardów branży nieruchomości w Europie i na świecie, stosowany szeroko przez inwestorów, deweloperów i najemców. Ma on na celu ocenę jakości oraz wpływu budynku na środowisko i definiuje standard najlepszych praktyk w zakresie projektowania, budowania i użytkowania budynków. W skład użytych miar wchodzą takie czynniki jak: efektywność energetyczna, dostępność transportowa, zarządzanie i eksploatacja odpadami, gospodarką wodną czy ogrzewaniem. Systemy projektowane przez APA Group oparte są na wytycznych tego systemu. Certyfikat BREEAM przynaje BRE (Building Research Establisment) Global na podstawie raportów przygotowanych przez licencjonowanego asesora.

Smart City

Inteligentne miasto to szeroki termin stosowany do opisania procesów, technologii i systemów, które mają na celu zwiększyć wygodę życia mieszkańców miast i ułatwić im korzystanie z infrastruktury miejskiej. Najczęściej stosuje się go w kontekście technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwiniętych systemów IT. Do elementów składowych inteligentnych miast można na przykład zaliczyć system inteligentnych parkingów, oświetlenia miejskiego, monitoringu czy wszelkich innych elementów infrastruktury, które wspomagają zrównoważony rozwój gospodarczy i wysoką jakość życia mieszkańców miasta. Zarządzanie inteligentnym miastem odbywa się zwykle w oparciu o systemy w typie Nazca czy Vision BMS produkowane przez APA Group.

Smart Building

Typ budynku o charakterze mieszkalnym, biurowym lub przemysłowym, który wyposażono w sieć czujników i detektorów, zintegrowanych za pomocą jednego centralnego systemu (Building Management System (BMS). Inteligentny budynek potrafi reagować na zmiany środowiskowe wewnątrz i na zewnątrz oraz ewentualne zagrożenia zewnętrzne wywołane np. włamaniem, zalaniem czy pożarem, w ten sposób zwiększając komfort wypoczynku i pracy mieszkańców oraz ich bezpieczeństwo. Zainstalowany w budynku system pozwala zminimalizować koszty użytkowania budynku, zwiększyć jego funkcjonalność czy ograniczyć emisję szkodliwych substancji. Ze względu na swoją skalę system BMS może obejmować integrację i monitoring m.in. takich elementów jak:

  • sterowanie oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym
  • sterowanie wentylacją, klimatyzacją i jakością powietrza
  • sterowanie ogrzewaniem pomieszczeń
  • sterowanie systemem bezpieczeństwa i monitoringu
  • sterowanie systemem domowej rozrywki
  • sterowanie systemem wodno-kanalizacyjnym
  • sterowanie systemem PPOŻ i wieloma innymi czynnikami

Industry 4.0

Termin po raz pierwszy użyto w 2011 roku na prestiżowych targach w Hanoverze. Industry 4.0 to ogólna koncepcja nawiązująca do “rewolucji przemysłowej”, czwarty po wieku pary, elektryczności i komputerów stopień rozwoju technologii i cywilizacji. Według założeń tej terminologii jest to wiek zanikania barier na granicy ludzie / maszyny, za co w znacznej mierze odpowiada rozwój sieci internetowej. Termin wiąże się bezpośrednio z wzajemnym wykorzystaniem automatyzacji, przetwarzania dużych ilości danych w chmurze oraz internetem rzeczy. Jest urzeczywistnieniem wizji inteligentnej fabryki, która wykorzystując te technologie komunikuje się ze sobą oraz z człowiekiem w celu inteligentnego i ergonomicznego wykonywania powierzonych zadań.

Kontakt

APA Sp. z o.o
ul. Tarnogórska 251
44-105 Gliwice, Poland
t: +48 32 231 64 43
f: +48 32 231 64 43

Copyright APA Sp. z o.o. 2016

X