Serwis korporacyjny
 APA Group  

Artykuły

Jak zmniejszyć wydatki na energię dzięki technologii? 

Z artykułu dowiesz się:

 • Z czego wynikają wysokie rachunki za prąd w 2022 roku. 
 • Dlaczego optymalizacja energetyczna jest ważna w kontekście ochrony środowiska. 
 • Czemu to właśnie IPOE jest polecanym narzędziem do kontrolowania zużycia prądu.

Żyjemy w rzeczywistości pełnej wyzwań. Galopująca inflacja, wydłużone łańcuchy dostaw,  a do tego coraz droższe surowce energetyczne. Wszystko to są problemy, z którymi musimy się mierzyć jako jednostki, społeczeństwo, i jako szeroko pojmowany biznes. W zmierzeniu się z nimi pomagają rozwiązania technologiczne, takie jak IPOE. 

Wysokie ceny nośników energii i mediów 

Bank Światowy przewiduje, że w najbliższych latach ceny wszystkich surowców będą się utrzymywać na dotychczasowych wysokich poziomach. W latach 2022 2024 ich wartość ma znacznie przekraczać średnią obowiązującą w dekadzie przed pandemią COVID-19

Warto jednak pamiętać o tym, że ceny nośników energii ustalane są w oparciu o notowania giełdowe, obciążenia podatkowe i proekologiczne. Na fakturę za energię elektryczną składa się wiele elementów i ograniczenie choćby jednego z nich sprawia, że w długiej perspektywie można sporo zaoszczędzić. 

Faktura za prąd to dokument, który zawiera wiele ważnych pozycji i liczb. Uwagę zwracają takie sekcje jak: 

 1. Opłaty za energię czynną (zużywany prąd), które wpływają do sprzedawcy prądu. Uwzględniają stawkę za każdą zużytą kWh energii elektrycznej pobraną z sieci w danym okresie rozliczeniowym.

 2. Stała opłata handlowa (wynikająca z umowy).

 3. Opłata dystrybucyjna, uiszczana na rzecz lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, czyli właściciela infrastruktury energetycznej w danej lokalizacji.

  Składają się na nią między innymi: 
 • opłata jakościowa, z której środki przeznaczane są na modernizację, budowę i rozbudowę sieci energetycznej;
 • opłata przejściowa, która rekompensuje elektrowni ewentualne starty związane z wcześniejszym rozwiązaniem Kontraktów Długoterminowych (KDT); 
 • opłata sieciowa zmienna, której wysokość jest iloczynem stałej stawki i ilości pobranej energii (mierzonej w kWh);
 • opłata sieciowa stała, którą płaci się  za sam dostęp do sieci elektroenergetycznej oraz za utrzymanie urządzeń w jej ramach;  
 • opłata OZE, przeznaczana na rozwój Odnawialnych Źródeł Energii, której wysokość jest zależna od zużycia energii (iloczyn stałej stawki i ilości pobranego prądu).   

Jak widać, poza kosztami stałymi, na które nie ma się wpływu, jest wiele opłat, które są zależne od bieżącego zużycia energetycznego, m.in.: opłata za energię czynną, opłata sieciowa zmienna, opłata OZE

Minimalizując pobór i wykorzystanie mocy, automatycznie zmniejszają się miesięczne rachunki. To prosta kalkulacja. 

Rachunki za prąd mogą być niższe, o ile zadba się o odpowiednią optymalizację i na przykład korzystanie z tańszych taryf, usuwanie zbędnego zużycia tam, gdzie nie jest to potrzebne, kompensację mocy biernej itd. Wszystko to (i więcej) można zyskać dzięki Inteligentnej Platformie Optymalizacji Energii IPOE, narzędziu monitorującemu energię elektryczną od APA.

Środowisko i zasoby naturalne 

Emisja CO2 do atmosfery wpływa na podwyższenie globalnej temperatury, a tym samym prowadzi do katastrofy, która może skutkować śmiercią milionów ludzi i skrajnym wyniszczeniem planety. 

Niestety, większość energii, z jakiej korzystamy, pochodzi z paliw kopalnych. “Zielone” źródła oczywiście wciąż są rozwijane, natomiast nie dominują one jeszcze w sektorze energetycznym. Dlatego oprócz tego, że powinniśmy inwestować w nowe sposoby pozyskiwania energii, równocześnie musimy skupić się na ograniczaniu zużycia tych wysokoemisyjnych źródeł. 

Oczywistym wnioskiem jest, że zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczanie CO2 to przejaw troski o naszą planetę, ale i o całą ludzkość.

Odpowiedzią na te nowe potrzeby może być IPOE od APA. Instalując to oprogramowanie, klient zyskuje wiarygodne dane na temat ilości zużywanej energii elektrycznej we wszystkich obszarach. Możliwe jest zoptymalizowanie zużycia i wskazanie obszarów wymagających uwagi. A to, poza wymiernym efektem finansowym, przekłada się pośrednio na ochronę planety. 

Zmiany legislacyjne 

Musimy pamiętać o tym, że również zapisy legislacyjne zobowiązują nas do tego, by rozsądniej zarządzać zasobami. 

Przykładem jest nowe prawo o ewidencji akcyzowej. Od 1 stycznia 2023 przedsiębiorcy o statusie podatnika akcyzy od energii elektrycznej będą zobowiązani prowadzić elektroniczną ewidencję. Nowe przepisy dotyczą wybranych firm, które zajmują się produkcją energii, jej sprzedażą oraz zakupem z sieci energetycznej.  

Elektroniczna ewidencja akcyzowa musi być prowadzona w taki sposób, by:

 • umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów,
 • umożliwiała wprowadzanie zmian (oraz pozwalała zidentyfikować kto takie zmiany wprowadził),
 • zapewniała możliwość wygenerowania raportów oraz ich wydruk,
 • uniemożliwiała usuwanie wpisów,
 • przechowywała kopie dokumentacji zapisanej na informatycznym nośniku danych, 
 • gwarantowała ochronę przechowywanych informacji. 

Jak widać, uwarunkowań jest sporo. Właśnie dlatego zwykły arkusz Excel nie będzie wystarczający. Przez “elektroniczną ewidencję” należy rozumieć zaawansowany układ gromadzenia i przetwarzania danych, który pozwala na kompleksowe działanie. Nie bez znaczenia jest też przejrzystość i intuicyjność dla użytkownika.

W spełnieniu wymogów ustawy pomagają wyspecjalizowane systemy i narzędzia, takie jak wspomniana już Inteligentna Platforma Optymalizacji Energii, która:

 • zapewnia kompleksowy monitoring zużycia energetycznego,
 • generuje raporty i analizy,  
 • umożliwia dostęp do systemu alarmowego, informującego o przekroczeniach i anomaliach,   
 • daje możliwość dokonywania korekty,
 • ma funkcjonalność identyfikowania osób, które dokonały poprawek (każdy użytkownik ma swój indywidualny login i hasło oraz cyfrowy identyfikator). 

IPOE. Odpowiedź na potrzebę optymalizacji energetycznej

IPOE, czyli Inteligentna Platforma Optymalizacji Energii, pozwala na zautomatyzowany, bieżący i wiarygodny monitoring zapotrzebowania energetycznego.

Platforma wizualizuje elementy systemu, na przykład:

 • ilość i jakość zużycia energii elektrycznej,
 • charakterystyki prądowe,
 • generację energii biernej,
 • zużycie energii cieplnej,
 • zużycie gazu,
 • statystyki ponoszonych kosztów.

IPOE w pełni wpisuje się w nowatorskie rozwiązania z zakresu inteligentnej automatyki i robotyzacji procesów biznesowych. Przekłada się nie tylko na rozwój danej firmy, ale także na zmniejszenie śladu węglowego. Ta ostatnia zaleta, w dzisiejszych czasach, jest nie do przecenienia.  

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat monitorowania energii elektrycznej? Pobierz pełen whitepaper, który przygotowaliśmy. 

1 Gwiazda2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (oddanych głosów: 2 średnia: 5,00 z 5)
Loading...


Zobacz również