Serwis korporacyjny
 APA Group  

Artykuły

9 wyzwań, na które warto zwrócić uwagę, wdrażając system BMS

Z artykułu dowiesz się:

 • Jak usprawnić wdrożenie systemu BMS w obiekcie;
 • Jak powinien być przygotowany obiekt zanim wejdzie do niego integrator systemu BMS;
 • Jakie są najczęstsze błędy we współpracy na linii inwestor – integrator;
 • Jakie są dobre praktyki we wdrażaniu systemu BMS na obiekcie.

System BMS znacząco poprawia funkcjonowanie budynku i wpływa na komfort osób, które z niego korzystają. Prawidłowe wdrożenie systemu wymaga jednak wiedzy i doświadczenia. Czasem wprowadza się go już w gotowym obiekcie, który ma swoją określoną specyfikę i ograniczenia. To sprawia, że na linii inwestor – integrator, może dochodzić do niepotrzebnych nieporozumień. W tym artykule spróbujemy wymienić najczęstsze sytuacje, na które warto zwrócić uwagę, by współpraca po obu stronach przebiegała jak najbardziej sprawnie.

Jeśli decydujemy się wyposażyć nasz obiekt w system BMS, idealnie gdybyśmy myśleli o nim jeszcze na etapie projektowym, gdy powstają najważniejsze założenia budowlane i kluczowe instalacje obiektu. To pierwszy krok do sukcesu. Nie zawsze jest to oczywiście możliwe, dlatego gdy wprowadzamy BMS w późniejszym etapie, musimy mieć na uwadze ewentualne wyzwania, z którymi nasza inwestycja będzie się musiała zmierzyć. Aby przejść przez nie sprawnie i z sukcesem uruchomić BMS warto spojrzeć na kilka grup problemów, które najczęściej pojawiają się w tego typu projektach. Poniżej przygotowaliśmy zestawienie bazujące na kilkunastu latach doświadczenia zespołu wdrożeniowego APA Group oraz ponad 150 realizacjach przeprowadzonych w całej Polsce.   

#1 PROBLEMY W KOMUNIKACJI

Właściwa komunikacja wszystkich stron to klucz do sprawnie przeprowadzonego projektu. Dlatego zachęcamy do tego, by inwestor już na samym początku wdrażania nowego rozwiązania dzielił się swoimi oczekiwaniami względem montowanych elementów wyposażenia budynkowego i na bieżąco przekazywał informacje integratorowi automatyki.

Ważne, by treści wszystkich rozmów oraz pojawiające się wówczas ustalenia i zmiany były kompatybilne z aktualnymi projektami i schematami. To pozwoli uniknąć sytuacji, gdy informacje przekazane w fazie wdrażania BMS-a są niespójne z założeniami projektowymi. W takich momentach pojawia się w głowie integratora pytanie: Co jest wiążące? 

Już na samym początku bardzo doceniamy dostęp do pełnych planów i projektów, na przykład tych elektrycznych, pokazujących, w jaki sposób jest podłączona kluczowa infrastruktura w budynku. Pozwoli to nam lepiej zaproponować inwestorowi docelowy projekt BMS.

Z naszej strony oferujemy wsparcie edukacyjne. Chętnie podzielimy się wiedzą na temat tego, co zakupić, aby system działał sprawnie. Ale to tylko wybrany obszar naszego know-how. Tak naprawdę jesteśmy w stanie na bieżąco odpowiadać na pytania inwestora i rozwiewać jego wątpliwości. Zachęcamy więc do takiej otwartej współpracy.  

#2 PROBLEMY ZWIĄZANE Z SIECIĄ ELEKTRYCZNĄ I URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNYMI

Jakie przeszkody stoją na drodze do efektywnego wdrożenia?

 • kilkunastoletnia infrastruktura sieciowa (np. stare urządzenia sieciowe),
 • brak opisów i schematów w rozdzielnicach elektrycznych i szafach Rack
 • brak rozdziału okablowania sygnałowego BMS od przewodów elektrycznych,
 • niepoprawna konfiguracja sieci LAN w kontekście pracy z systemem BMS.

System BMS nie działa sam z siebie. Potrzebne są odpowiednio skonfigurowane i działające punkty styku. Urządzenia elektryczne, zasilanie, okablowanie przyłącza docelowe to system naczyń powiązanych, które w znaczny sposób wpływają na powodzenie operacji.  

Wielu problemów da się uniknąć, jeśli integrator będzie mieć do dyspozycji spójną i niewadliwą instalację oraz urządzenia. Dzięki temu zarówno uruchomienie sprzętu, jak również jego integracja, będzie przebiegać sprawnie.

Podobnie jak w przypadku dokumentacji ogólnej, w kwestii elektryki także trzeba zachować transparentność. Przy kilkudziesięciu nieopisanych bezpiecznikach, gdy nie wiadomo, co do czego służy, wykonywanie pracy jest wyjątkowo utrudnione, a przez to czasochłonne. Dlatego tworząc lub analizując projekt elektryczny, warto zwracać uwagę na te kwestie, które będą kluczowe w kontekście wprowadzania nowego systemu.

Trudności w obrębie instalacji elektrycznej mogą też generować niepotrzebne wydatki. Na przykład jeśli oświetlenie jest niezgodne ze standardem, trzeba wykonać nowy projekt i zakupić dodatkowy sprzęt.

Ważne jest również to, by unikać manewrowania w osprzęcie przez osoby do tego niepowołane.  Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian warto konsultować się z integratorem. Tak przejrzysta komunikacja znacząco podnosi komfort pracy wszystkich specjalistów, w tym również podwykonawców. Dla inwestora korzyścią jest natomiast szybko i sprawnie przeprowadzona usługa, a także niezawodność i bezpieczeństwo systemu.

#3 PROBLEMY BUDOWLANE

Jakie przeszkody stoją na drodze do efektywnego wdrożenia?

 • nieprawidłowości dotyczące przewodów (np. nieułożony komplet przewodów lub uszkodzenia tych już ułożonych),
 • niezakończone roboty budowlane i opóźnienia, 
 • konieczność przeprowadzania dodatkowych napraw przez integratorów, 
 • brak przygotowania drzwi do instalacji kontroli dostępu,
 • brak istotnych elementów, które mają być sterowane przez system BMS.

Najlepiej, jeśli wdrażanie systemu BMS jest poprzedzone konsultacjami na etapie budowania. BMS działa najlepiej wtedy, gdy projektowany od podstaw z budynkiem, a nie wdrażany dopiero w kolejnych etapach. To pozwala uniknąć problemów “operowania na żywym organizmie”, jakim jest już prawie oddany budynek. 

Bardzo ważna jest właściwa komunikacja na linii integrator podwykonawca. Dlatego podczas samej budowy specjaliści wdrażający system powinni mieć możliwość przeprowadzania regularnych kontroli. Nie chodzi o to, by stresować podwykonawców i “patrzeć im na ręce”, ale o to, by wcześnie wykrywać ewentualne problemy. Jeśli tak nie będzie, to istotne nieprawidłowości będą wychodzić dopiero na etapie szczegółowych sprawdzeń lub podłączania urządzeń. 

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że często nie chodzi o sam budynek, ale także o infrastrukturę wokół niego. Aby ustalić, kiedy system będzie mógł funkcjonować w docelowej formie, potrzebny jest więc pewny i niezmienialny plan zagospodarowania terenu. 

Dużym problem są również braki w istotnych dla pracy systemu elementach. Dotyczy to na przykład braku bramek komunikacyjnych. niekiedy zapomina się także o  przygotowaniu okablowania dla kompletu czujników temperatury lub do pominięcia w zamówieniu na drzwi z kontrolą dostępu kontaktronów czy elektrozamków. Warto więc na bieżąco kontrolować przebieg prac i od razu wychwytywać ewentualne nieprawidłowości. 

Opóźnienia w pracach budowlanych i niewłaściwie opracowany harmonogram prac to trudności, z którymi musi mierzyć się nie tylko inwestor, ale także integrator. 

Rozpoczęcie pracy nad BMS przed zakończeniem prac budowlanych zawsze wiąże się z licznymi problemami. Na przykład prace budowlane w serwerowni uniemożliwiają wykonywanie działań nad integracją urządzeń. Opóźnienia prowadzą również do sytuacji, gdy nie jest możliwy montaż urządzeń na wykończonych ścianach. 

Wyrozumiałość dla pracy wszystkich podmiotów biorących udział we wdrożeniu jest bardzo ważna. Dlatego trzeba unikać sytuacji, gdy oddanie frontu robót dla BMS na większości systemów następuje w tym samym czasie. Integratorzy również potrzebują czasu na konfigurację i nie można jej przyspieszać ze względu na wcześniej powstałe opóźnienia po stronie podwykonawców. Wszystkim zależy przecież na tym, by system działał sprawnie i bez zarzutu. Ale by tak się stało, do tematu trzeba podejść z rozsądnym zapasem czasowym i z dużą uwagą. 

#4 PROBLEMY ZWIĄZANE Z BRAKAMI KADROWYMI 

Jakie przeszkody mogą stać na drodze do efektywnego wdrożenia?

 • brak przeszkolonych osób, które są w stanie przetestować komunikację urządzeń z BMS,
 • brak osób, które rozumieją specyfikę projektu, 
 • brak administratora sieci obiektu, który sprawuje kontrolę nad całością. 

Odpowiednio wykwalifikowana, profesjonalna kadra to baza dla każdej dobrze wykonanej usługi. Trudno pracuje się z osobami, które dopiero zdobywają wiedzę w praktyce. 

Choć nie ma nic złego w uczeniu się, to wdrażanie zaawansowanego systemu BMS jest na tyle skomplikowaną czynnością, że potrzebne jest wsparcie tych najbardziej doświadczonych pracowników, którzy rozumieją jego specyfikę i są obeznani w automatyce budynkowej. 

#5 PROBLEMY ZWIĄZANE Z DOKUMENTACJĄ OBIEKTU.

Jakie przeszkody stoją na drodze do efektywnego wdrożenia?

 • nieprawidłowe nazwy pomieszczeń (w stosunku do dokumentacji architektonicznej; utrudnia to zlokalizowanie osprzętu po nazwie);
 • rozbieżności w dokumentacji wykonawczej, na której bazie są przygotowywane widoki (np. inna lokalizacja i ilości czujek),
 • nieprzekazywanie dokumentacji wykonawczej BMS do podwykonawców,
 • brak wykonywania dokumentacji powykonawczej przez firmy,
 • nieaktualizowanie dokumentacji powykonawczej o aktualną lokalizację osprzętu. 

Warto mieć na uwadze, że jakiekolwiek zmiany w architekturze budynku i planie zagospodarowania powodują niepotrzebny chaos i ryzyko korzystania przez poszczególne firmy z niespójnych wersji dokumentacji.

Ogromną rolę w procesie wdrażania nowego systemu odgrywają podwykonawcy. Jeśli będą oni przekazywać integratorom informacje o rozmieszczeniu  elementów zintegrowanych i wykonają spójną dokumentację odpowiednio wcześnie, to cały projekt zostanie wykonany dużo szybciej i bez zbędnych wątpliwości “po drodze”. 

 

#6 PROBLEMY ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ Z PODWYKONAWCAMI

Jakie przeszkody stoją na drodze do efektywnego wdrożenia?

 • brak wiedzy dostawców na temat specyfiki i integracji protokołów komunikacyjnych dostarczanych urządzeń,  
 • konieczność stałego nadzorowania podwykonawców, 
 • rozbieżności między pierwotnym projektem a wykonaniem. 

Idealnie, jeśli współpraca z podwykonawcami przebiega bez żadnych zakłóceń. Niestety czynnik ludzki i niekiedy brak wiedzy na temat poszczególnych rozwiązań skutkuje trudnościami we wdrażaniu projektu. 

Rozwiązanie? Uważność, dbałość o wykonanie zgodne z projektem, komunikacja z integratorami. Ważne jest ponadto odpowiednie przygotowanie pod instalację BMS. 

Inwestorzy, by uniknąć niepotrzebnych trudności, mogą postarać się o zatrudnienie wykwalifikowanej kadry, specjalizującej się w tego typu zleceniach. Dotyczy to zwłaszcza fachowców elektryków, od których często zależy powodzenie i szybkość wdrożenia.  

#7 PROBLEMY ZWIĄZANE Z SYSTEMEM HVAC

Jakie przeszkody stoją na drodze do efektywnego wdrożenia?

 • nieprawidłowo zaprojektowana wentylacja,
 • braki w elementach. 

Nie wszystkie problemy są “oczywiste” do wykrycia na pierwszy rzut oka. To, co potencjalnie może być spowodowane przez źle wdrożony BMS, może wynikać z zupełnie czegoś innego. 

Na przykład z nieprawidłowo zaprojektowanej wentylacji lub niewłaściwie dobranych urządzeń, które być może nie działały od samego początku, niezależnie od systemu BMS. Dlatego do każdego problemu warto podchodzić wieloaspektowo, analizując różne potencjalne przyczyny. 

Ponadto, warto unikać braków sprzętowych. Jedna mała centrala wentylacyjna na cały biurowiec? Brak przepustnic do sterowania przepływami powietrza? Takie niedobory również niekorzystnie wpływają na efektywność działania budynku. 

#8 PROBLEMY ZWIĄZANE Z PRZEKAZANIEM KLUCZOWYCH INFORMACJI / DANYCH

Jakie przeszkody stoją na drodze do efektywnego wdrożenia?

 • niekompletność dostarczanych danych.

Wiele nieporozumień da się uniknąć. Bardzo ważne jest jednak to, by udostępniać integratorom pełen zakres danych, kluczowych do wdrożenia systemu. Niekompletne dane nie tylko zaburzają komunikację, ale niekiedy prowadzą do opóźnienia prac.

#9 PROBLEMY ZWIĄZANE Z TESTAMI I MODERNIZACJĄ SIECI PO WDROŻENIU

Jakie przeszkody stoją na drodze do efektywnego wdrożenia?

 • pracochłonne testy, obejmujące wysterowanie poszczególnych systemów ze stacji operatorskiej klienta mobilnego sprawdzenie ich działania, sprawdzenie odczytów z wyświetlaczy urządzeń, liczników itd., 
 • testy trzeba przeprowadzać w funkcjonującym obiekcie,
 • niepotrzebna diagnostyka zgłaszanych do APA błędów BMS, które wynikają ze zbyt długiego czasu przetwarzania informacji w sterowanym urządzeniu. 

Prawie zawsze zachodzi bowiem konieczność przetestowania systemu “z natury”. Tylko wówczas inwestor będzie mieć pewność, że działa on sprawnie. Dla specjalistów wdrażających system kluczowe jest to, by mieć swobodny dostęp podczas przeprowadzania testów i wdrażania poprawek w obiekcie. 

Warto unikać takich sytuacji, gdy na dostęp do obiektu integrator musi czekać kilka tygodni czy nawet miesięcy. Już na etapie zawierania umowy chcemy więc podkreślić, że po uruchomieniu potrzebny jest czas i przestrzeń do swobodnego przeprowadzania testów. Oczywiście nie będzie to miało wpływu na działanie obiektu inwestora. 

 

1 Gwiazda2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (oddanych głosów: 1 średnia: 5,00 z 5)
Loading...


Zobacz również