Serwis korporacyjny
 APA Group  

Artykuły

20 lat APA: Od analogowego zarządzania do automatyzacji i robotyzacji

W ciągu dwóch dekad działalności APA nastąpiła ogromna zmiana w podejściu do procesów produkcyjnych. Tradycyjne sposoby myślenia, oparte na pracy ludzkiego umysłu i niepowiązanych ze sobą elementach, ustąpiły nowej idei 4.0. Takiej, która bazuje na zdalnej komunikacji między wszystkimi obszarami i zaawansowanej analizie danych.

Tradycyjny przemysł, rozumiany jako technologie analogowe, odchodzi w niepamięć, a na pierwszy plan wysuwa się koncepcja Przemysłu 4.0., której gwałtowny rozwój zauważalny jest mniej więcej około 2010 roku. Przemysł czwartej generacji to przejście od mechanizacji, elektryfikacji i cyfryzacji do tzw. przemysłowych systemów cyber-fizycznych, w których dochodzi do integracji wszystkich systemów i podmiotów oraz do tworzenia spójnej sieci. 

Jest to idea dotycząca nie tylko technologii, ale też nowej roli ludzi zaangażowanych w procesy przemysłowe oraz funkcjonowania produkcji w nowej cyfrowej rzeczywistości. 

O ile w poprzednich dekadach najważniejszym czynnikiem był końcowy produkt, o tyle w Industry 4.0. chodzi także o zwiększenie wydajności jego wytwarzania. elastyczność oraz kierowanie powtarzalnych działań na automatykę. Zmienił się paradygmat wytwarzania. Proces odbywa się dziś przy wsparciu cyfrowym i jest ukierunkowany głównie na małoseryjne wyroby pod zindywidualizowane potrzeby klienta. 

Jest wiele czynników wpływających na czwartą rewolucję. To efekt wprowadzenia powszechnej cyfryzacji w biznesie, bazowania na wirtualnych symulacjach i dużych zbiorach rozproszonych pierwotnie informacji, przetwarzania danych w chmurze lub mgle, nowych technologii wytwarzania i komunikacji między maszynami oraz między maszyną a człowiekiem (zaawansowane interfejsy). 

Po raz pierwszy w historii przemysłu można powiązać ze sobą (np. przy użyciu układów RFID) do tej pory izolowane elementy łańcucha produkcyjnego. Dzięki temu praktycznie każdy produkt może zawierać w sobie cyfrową informację, którą wymienia się z otoczeniem. Tak zebrane z hali produkcyjnej dane analizuje się w oparciu o zaawansowane narzędzia, na czele z Cloud Computing czy Big Data Analytics. 

W odniesieniu do robotyki pojawiła się natomiast nowa generacja robotów, która aktywnie integruje się z innymi urządzeniami i podmiotami, a ponadto jest w stanie adaptować się do zmiennych warunków. 

 

W APA Group od samego początku byliśmy nastawieni na innowacje w przemyśle. Dlatego gdy pojawił się nowy paradygmat, zareagowaliśmy szybko. Tak mówił o naszej działalności w kontekście Przemysłu 4.0. Artur Pollak, Prezes APA Group: 

Łączymy w całość układy sterowania, w grupy łączymy stacje zrobotyzowane, łączymy procesy przemysłowe. Pokazujemy ludziom dane, informacje, używamy algorytmów Big Data, czego skutkiem jest podłączenie całych fabryk do Internetu, dzięki czemu fabryki między sobą wymieniają informacje. Do wykorzystania tych wszystkich zbiorów danych stworzyliśmy platformę NAZCA, która łączy człowieka z danymi, umożliwia optymalizację procesów, obniżanie kosztów eksploatacyjnych. Dlatego tak ważne jest, żeby gromadzić dane, przeanalizować je, a później dokonać świadomej decyzji, optymalizując proces

NAZCA 4.0, czyli kompleksowa aplikacja do zarządzania i optymalizacji automatyki w zakładzie produkcyjnym, to nasz flagowy projekt i zarazem polska odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość przemysłową, w której kluczowa jest integracja sterowanych cyfrowo maszyn z urządzeniami pomiarowymi, technologiami informatycznymi i algorytmami przetwarzania wielkich zbiorów danych.

Platforma NAZCA, która dostarcza funkcjonalności Industry 4.0, odpowiada między innymi za:

  • automatyzujące zarządzanie przepływem informacji,
  • zapewnianie rozwiązań klasy BMS, SMS oraz EMS w ramach jednej platformy,
  • gromadzenie i archiwizację danych z procesu produkcyjnego,
  • wsparcie planowania procesu obsługi maszyn i urządzeń,
  • rozbudowę procesu kontroli jakości,
  • wsparcie w analizie przyczyn awarii, przestojów.

Obecnie tworzymy projekt uruchomienia dwóch pierwszych stacji w ramach Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0. 

Nasze rozwiązanie od samego początku było szeroko komentowane w środowisku branżowym, a zwieńczeniem tego było uzyskanie prestiżowego wyróżnienia „Teraz Polska”. Był to jeden z kamieni milowych działalności APA Group. 

Mamy świadomość tego, że firmy inwestujące w nowoczesne rozwiązania z zakresu automatyki mogą lepiej i bardziej efektywnie spełniać swoje założenia. Dlatego oprócz Nazca 4.0., stworzyliśmy także platformę IPOE, która umożliwia tworzenie analiz i wdrożeń wspierających optymalizację zużycia energii i procesów produkcyjnych. System działa w chmurze i dostępny jest z poziomu przeglądarki, można kontrolować bieżące zużycie z dowolnego miejsca, a więc po raz kolejny jest to ukłon w stronę osiągnięć Industry 4.0.

Platforma wizualizuje takie elementy systemu energetycznego jak zużycie energii elektrycznej, charakterystyki prądowe, generacja energii biernej czy statystyki ponoszonych kosztów. W rezultacie klienci przemysłowi mogą liczyć na realne oszczędności.

Jak wygląda polski przemysł pod względem automatyki i robotyki? Na tle innych krajów wciąż jeszcze wypadamy źle. Zajmujemy dopiero 20. miejsce w rankingu prowadzonym przez Międzynarodową Federację Robotyki. Ale trzeba brać pod uwagę kontekst rozwojowy. Jak pisze na swoim branżowym blogu Grzegorz Czekała:  

Według danych IFR Statistical Department, od lat dziewięćdziesiątych zakup robotów tego typu miarowo rośnie, przy czym wyraźny spadek zaobserwowano w roku 2009 w bezpośredniej odpowiedzi na światowy kryzys gospodarczy. Już rok 2010 to szybki wzrost o 92%. W kolejnych latach wzrost zakupów w tym sektorze był jeszcze bardziej dynamiczny, szczególnie w krajach rozwijających się, o dodatnim PKB, do których zaliczana jest także Polska.  

Pod względem robotyzacji, najbardziej dynamiczny wzrost odnotowano między 2014 a 2019 rokiem. Widać więc potencjał. 

1 Gwiazda2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (oddanych głosów: 2 średnia: 5,00 z 5)
Loading...


Zobacz również