Laboratorium inteligentnej infrastruktury

Na zachodzie, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych, współpraca między biznesem a ośrodkami akademickimi, to już standard. Młodzi ludzie lgną na prestiżowe kierunki techniczne nie tylko dlatego, że żądni są wiedzy i innowacji, lecz również z bardziej prozaicznej przyczyny – ze względu na pewność zatrudnienia. Na takich założeniach oparta jest chociażby egzystencja najbardziej chyba innowacyjnego miejsca na świecie, czyli Doliny Krzemowej w Kaliforni, gdzie nowoczesny biznes cyfrowy nie może istnieć bez studentów i ośrodków akademickich, a uniwersytety … Czytaj dalej Laboratorium inteligentnej infrastruktury